Kælderens placering
Først drejer det sig om at vælge et egnet sted. Taknemligst er det, hvis man har en kuperet grund eller have, hvor kælderen kan smelte ind i miljøet. Om muligt bør døren vendes mod nord for at mindske solvarmestrålingen. Det er også vigtigt, at jordkælderen placeres sådan, at den bliver tilgængelig også om vinteren, med tanke på sne m.m.
Afhængig af grundens type og hældning kan det være nødvendigt at dræne. En sandet og let jord er porøs, og almindeligvis har man ingen problemer med dræning på den type grunde. Har jorden islæt af ler, eller savnes naturligt afløb på anden måde, kan dræning være nødvendig. Tænk på, at dræningen også skal kunne klare smeltevandet om foråret. Drænslangen føres, så den hælder bort fra kælderen. Skulle det være nødvendigt, kan man komplettere med en lille automatisk elektrisk pumpe under jordkælderens gulv (12 eller 24 V).


Så här fin blev en omöjlig trädgårdsslänt hos en av våra kunder!
Bakom den vackra entrén finns en jordkällare av modell S.
Valg af model
Afhængig af grundens udseende kan man vælge mellem vores to modeller.

Model S – Hvis man har en skråning alternativt hvis man ikke har mulighed for at grave kælderen ned i bakken.
Model S har en lige frontvæg, og man får en naturlig indgang i jordniveau. Model S optager totalt set mindre plads, da den er en meter kortere. Indvendig er modellerne dog lige store.
Model T – Hvis man har en relativt plan grund og ikke vil have så stor forhøjnimg på grunden.
Model T har en hældende indgangsdør og indbyggede trappetrin i slusen (forrummet). Model T kan være at foretrække, hvis man har mulighed for at grave den ned under jordniveau, da kælderen får en mere diskret placering i haven. Model T kan naturligvis også anlægges i en allerede eksisterende skråning.
Anvisninger for nedgravning og genopfyldning
Kælderen skal stå på et underlag af grus og sand, som er ca. 20 – 30 cm dybt med indlagte drænslanger og også gerne et rør til et evt. elkabel. Underlaget bør også jordisoleres foran og under frontdørene (se skitser på foregående side). Ved genopfyldningen anvendes sand nærmest grundkonstruktionen. Fyld op langs langsiderne nogle dm ad gangen og derefter mod bagvæggen, sådan at trykket fordeles jævnt. Første lag af genopfyldningen bør gøres med håndkraft. Man bør lægge en jordisolering ind i oversidens jordlag, ca. 5 cm. Ventilationsrøret sættes på plads og tætnes med silikone ved tilslutningen forneden. Senere kan grundkonstruktionen dækkes med sand og jord op til 40-50 cm (god isolering= jämn tempertur). Udvis forsigtighed ved brug af maskiner ved genopfyldningen. Større sten må ikke indgå i opfyldningsmaterialet nærmest skallen.

Over indgangen kan man med fordel bygge et lille tag, specielt hvis man bor et sted med stor mulighed for sne.
Teknisk beskrivelse
Klik på billederne for at få et større format.Jordkælder S/T
Hylder alt. kartoffelkasse
Forrum
Frugtskab alt. kartofler
 

Forslag til isoleringsplader mod jordoverflade
Øvrigt
Kælderens træinventar kan naturligvis også efterfølgende modificeres i forhold til egne ønsker. Den bageste del kan kompletteres med en dør og hylder, sådan at man får et frugtskab (tilbehør). Kartoffelkasser kan man placere længst nede langs en eller begge langsider i stedet for længst tilbage. Synlige træoverflader behandles på passende vis med træolie eller males. Så kommer inventaret til at holde længe. En gulvrist af trykimprægneret materiale fås også som ekstratilbehør ved leverancen.

Ventilationsrøret bør stikke ca. 1 m ovenfor kælderens tag og gøres ”musesikkert”. Skulle der dannes kondens indvendigt, er ventilationen for dårlig. Ventilerne i dørene og den indvendige tagventil skal da åbnes yderligere. Kontroller regelmæssigt, at dørventilen ikke er sneet til.

Kælderen bør rengøres hvert år.

Et godt forslag er at trække elektrisk strøm til kælderen. Selv når den har en lys inderside, er det rart og praktisk med belysning. En lampe kan med held placeres på hver side af indervæggen over døren. Bor man i en kold del af landet, kan det være en ekstra tryghed at installere en elektrisk frostalarm. Få altid en autoriseret installatør til at foretage stærkstrømsinstallationen.
Held og lykke!
Läs mer