Slik installerer du vår jordkjeller!

Kjellerens plassering
Først må det velges en egnet plassering. Det er enklest om man har en kupert tomt eller hage der kjelleren kan gli inn i miljøet. For å redusere solvarmestrålingen bør døren om mulig vende mot nord. Det er også viktig at jordkjelleren plasseres slik at den blir tilgjengelig også om vinteren, med tanke på snø m.m. Den kan være behov for å drenere, men dette avhenger av grunnens beskaffenhet. En sandig og lett jord slipper gjennom vann, og vanligvis har man ingen problemer med dreneringen med denne type grunnforhold. Hvis jorden har innslag av leire eller det på annen måten mangler naturlig avrenning, så vil det være nødvendig å drenere. Husk at dreneringen også skal ta unna smeltevannet om våren. Hvis det skulle være nødvendig kan man komplettere med en liten automatisk, elektrisk lensepumpe under gulvet i jordkjelleren (12 eller 24 V)Så flott ble en umulig skråning i hagen hos en av våre kunder!
Bak den vakre inngangen er det en jordkjeller av modell S.

Valg av modell
Avhengig av hvordan terrenget ser ut kan man velge blant våre to modeller:

Modell S – Hvis man har en haug eller helning, alternativt om man ikke har mulighet til å grave kjelleren ned i bakken. 
Modell S har en rett frontvegg, og man får en naturlig inngang fra terrengnivå. Modell S tar totalt sett mindre plass, fordi den er en meter kortere. Innvendig er imidlertid modellene like store.
Modell T – Hvis man har relativt plant terreng og ikke ønsker en så stor haug på tomten.
Modell T har en hellende inngangsdør og innebygde trappetrinn i svalgangen. Modell T kan være å foretrekke dersom man har mulighet til å grave den ned under terrengnivå, fordi kjelleren får en mer diskret plassering i hagen. Modell T kan naturligvis også installeres i en eksisterende helning.

Anvisninger for nedgraving og tilbakefylling. 
Kjelleren skal stå på en pute av grus og sand som er 20 – 30 cm dyp, med innlagte drensrør og eventuelt også et rør for en eventuell el-kabel. Grusputen bør også mark­isoleres foran og under inngangsdørene (se skisser på foregående side). Ved tilbakefyllingen brukes det sand nærmest konstruksjonen. Fyll opp noen 10-centimetre om gangen mot langsidene, og deretter mot den bakre veggen, slik at trykket fordeles jevnt rundt det hele. Det første laget av tilbakefyllingen bør gjøres for hånd. Inne i jordlaget på oversiden bør det legges markisolering, ca. 5 cm i Sør-Norge og 7 cm i nord. Ventilasjonsrøret settes på plass og tettes med silikon ved tilkoplingen i bunnen. Deretter kan konstruksjonen dekkes med opp til 40 - 70 cm sand og jord, avhengig av hvor i landet man bor. Vær forsiktig med bruk av maskiner ved tilbakefyllingen. Større steiner må ikke være en del av fyllmaterialet nærmest skallet.

Over inngangen kan man med fordel bygge et lite tak, spesielt dersom man bor på et sted hvor det normalt er mye snø.

Teknisk beskrivelse
Klik på billederne for at få et større format.


 

Annet:
Kjellerinnredningen av tre kan naturligvis bygges om i ettertid, etter hver enkelts spesielle ønskemål. Den bakre delen kan kompletteres med en dør og hyller, slik at man får et fruktskap (ekstrautstyr). Potetbinger kan man da lage lengst nede, langs den ene eller begge langsidene, istedenfor lengst bak. Synlige treflater bør behandles med treolje eller males. Da kommer innredningen til å holde lenge. Et lemmegulv av trykkimpregnert virke kan også følge leveransen som ekstrautstyr.

Ventilasjonsrøret bør stikke ca. 1 m opp over taket på kjelleren og gjøres ”musesikkert”. Dersom det dannes kondens innvendig er ventilasjonen for dårlig. Ventilene i dørene og den innvendige takventilen må da åpnes noe mer. Kontroller regelmessig at dørventilen ikke har snødd igjen.

Kjelleren bør rengjøres hvert år.

Det er en god idé å legge inn strøm i kjelleren. Slev om den har en lys innside så er det både hyggelig og praktisk med belysning. En lampe på hver sin side av innerveggen ovenfor døren kan være et godt forslag. Hvis man bor i en kald del av landet kan det være en ekstra trygghet å installere en elektrisk frostvakt. Bruk alltid en godkjent installatør til installasjon av sterkstrøm

Lykke til!